Aktualności

22 kwiecień 2015

 

W barokowym zespole klasztoru franciszkanów najbardziej wyróżnia się bryła kościoła p. w. Wniebowzięcia N. M. P., wzniesionego na miejscu starego, drewnianego kościoła z 1409 roku, który powstał w miejscu pierwszej świątyni pod wezwaniem Przeczystej Bogarodzicy. We¬dług tradycji, koronował się w niej Daniel Romanowicz. W 1832 roku, po klęsce powstania listopadowego, Kościół pofranciszkański został zamieniony na cerkiew pod wezwaniem św. Nikanora. W budynkach klasztornych urządzono więzienie, a po upadku powstania styczniowego - koszary dla wojska. W 1897 roku po opuszczeniu budynków klasztornych przez wojsko umieszczono w nich szkołę kształcącą nauczy¬cieli szkół wiejskich, która z kolei w 1904 roku została przekształcona w szkołę żeńską. Po odzyskaniu niepodległości w budynkach klasztornych umieszczono gimnazjum im. J. l. Kra¬szewskiego. Rozpoczęto też renowację kościoła. Jednak w czasie drugiej wojny światowej uległ on ponownej dewastacji. Sowieci urządzili w nim śmietnik, a wycofując się z miasteczka 23 czerwca 1941 roku podpalili świątynię. Po wojnie kościół przez wiele lat był remontowany i rekonstruowany.

Adres: ul. Kraszewskiego 4, 17-312 Drohiczyn

Zwiedzanie: po wcześniejszym uzgodnieniu z parafią - kontakt z Parafią

it pofranciszkanski

it pofranciszkanski 1

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.