Aktualności

22 kwiecień 2015

Kościół benedyktynek p. w. Wszystkich Świętych jest późnobarokową budowlą wzniesioną według projektu Pawła Fontany z fundacji braci Kuczyńskich - Wiktoryna i Marcina. Pierwszą drewnianą świątynię wraz z konwentem dla sióstr w tym miejscu ufundował w 1623 roku Wojciech Niemira, wojewoda podlaski. Do Drohiczyna przybyła z Torunia 1 listopada 1623 roku wraz z trzynastoma mniszkami Zofia Kiszczanka, która została pierwszą ksieni zakonu. W 1854 roku rząd carski nakazał za¬mknięcie kościoła benedyktynek. Była to kara za patriotyczną postawę za konnic, które udzielały pomocy Powstańcom Listopadowym. Po upadku Powstania Styczniowego w zakrystii kościoła urządzono małą cerkiew pod wezwaniem św. Agapita. W 1918 roku świątynię przywrócono katolikom. Kościół jest późnobarokową, bez-wieżową budowlą jednonawową. Zdobi ją piękna fasada z dwoma ustawionymi pod kątem skrzydłami bocznymi. Fasada zwieńczona jest rozbudowanym szczytem ze spływami wolutowymi. Wnętrze świątyni przykry¬wa sklepienie kolebkowe z lunetami. Z pierwotnego wystroju zachowało się niewiele. Jest to krucyfiks z pierwszej połowy XVIII wieku, obraz św. Benedykta z pierwszej połowy XVII wieku oraz trzy rzeźby barokowe przedstawiające Chrystusa Bolesne¬go, św. Jana Chrzciciela i św. Marka Ewangelistę. We wnętrzu umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą Władysławowi Syrokomli (Ludwikowi Kondratowiczowi 1823-1862).

Adres: ul. Benedyktyńska 6, 17-312 Drohiczyn

Zwiedzanie: po wcześniejszym uzgodnieniu z parafią - kontakt z Parafią

it benedyktynki

it benedyktynki 1

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.