Historia Drohiczyna

25 listopad 2014

Historycznym wydarzeniem był dzień 5 czerwca 1991r. kiedy to papież Jan Paweł II proklamował utworzenie diecezji drohiczyńskiej, a kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej podniósł do godności katedry. Wielkim wydarzeniem, była wizyta Ojca Św. Jana Pawła II w dniu 10 czerwca 1999r w Drohiczynie.

Podczas VII pielgrzymki Ojca Św. do Ojczyzny w 1999r., Drohiczyn został wybrany jako miejsce Nabożeństwa Ekumenicznego, z racji położenia i wielowiekowej koegzystencji różnych kultur i religii, a także otwartości na ekumeniczne tradycje. Miejscem celebry był plac przy Zespole Szkół. Na tę okoliczność na placu celebry zbudowany został ołtarz nawiązujący do dramatu rozdarcia w chrześcijaństwie – ogromny pęknięty krzyż, połączony ramionami Chrystusa ukrzyżowanego i rybacką siecią Św. Piotra.

Nabożeństwo Ekumeniczne z udziałem przedstawicieli różnych religii, wielu gości z kraju i zza granicy rozpoczęło się po południu. Na tę uroczystość do Drohiczyna przybyło ok. 250 tys. pielgrzymów. Na placu celebry obok katolików, modlili się prawosławni, protestanci, muzułmanie i przedstawiciele innych religii. Ojca Św. powitali ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz – ordynariusz drohiczyński i abp. Sawa – przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej. W czasie nabożeństwa, Jan Paweł II wygłosił homilię, w której przypomniał przesłanie przykazania miłości Boga i bliźniego. W darze od władz wojewódzkich papież otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Podlasia. Po zakończonej modlitwie papież odwiedził i uświęcił modlitwą katedrę drohiczyńską p.w. Trójcy Przenajświętszej.

.

Wizyta Ojca św. w Drohiczynie weszła do kalendarza największych wydarzeń w dziejach miasta, po którym pozostały także liczne pamiątki. Na placu celebry usypany został kopiec Pamięci Podlasia zwieńczony krzyżem – symbolem. Obok, posadzono dęby papieskie, a sala papieska w Muzeum Diecezjalnym posiada ciekawe eksponaty przybliżające postać Papieża Polaka. Z okazji pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie, napisana została także pieśń – „W dolinie Góry Zamkowej”, której linia melodyczna towarzyszy miastu w postaci hejnału, odgrywanego z wieży kościelnej codziennie o godz. 18:00.

 1. Początki grodu Drohiczyn
 2. Miasto pod opieką Braci Dobrzynskich
 3. Koronacja w Drohiczynie
 4. Drohiczyn u progu rozkwitu
 5. Drohiczyn stolicą województwa podlaskiego
 6. Drohiczyn traci prawa miejskie
 7. Okres I Wojny Światowej
 8. Okres II Wojny Światowej
 9. Żydzi w Drohiczynie
 10. Drohiczyn stolicą diecezji
 11. Legendy drohickie
 12. Zabytki Drohiczyna
 13. Chronologia drohiczyńska
 14. Drohiczyn w starej fotografii

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.