Historia Drohiczyna

25 listopad 2014

Największy rozkwit miasta, to XV i XVI w. Aktem wydanym w Toruniu w 1520r. król Zygmunt Stary powołuje do życia województwo podlaskie, wydzielone z województwa trockiego, ze stolicą w Drohiczynie. Cały czas jednak, ziemie te pozostają w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego.

mapapodlaskieJako stolica województwa, Drohiczyn był siedzibą sądów ziemskich i grodzkich, ważnym ośrodkiem administracyjnym, religijnym i handlowym. Liczne przywileje zyskało miasto od króla Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Liczyło ono wówczas, ponad 3 tysiące mieszkańców. Znajdowały się tu 3 świątynie katolickie, 5 cerkwi, 4 klasztory (2 katolickie), szpital, apteka, szkoła, 9 młynów wodnych, 97 rzemieślników opłacało podatki.  W 1570r. zarejestrowano w mieście 33 szewców, 13 krawców, 5 kuśnierzy, 2 postrzygaczy sukna, 5 kowali, 2 zbrojmistrzów, 2 ślusarzy, 13 rybaków. Na rzece Bug, istniał drewniany most, funkcjonował port rzeczny, duża komora celna, liczne karczmy obsługujące podróżnych. Kwitł handel zbożem, produktami rolnymi, woskiem, miodem, drewnem i solą.  Organizowano tu także zbrojne okazywanie, czyli popisy stanu rycerskiego.

Okresowi pomyślnego rozwoju, położył kres potop szwedzki w 1655r. Miasto, zosta­ło złupione przez sprzymierzonych z Polską Tatarów. Był to wyraz ich nie­zadowolenia z podziału łupów po bi­twie pod Prostkami. W następnym roku miasto najechały oddziały Jerzego II Rako­czego. Zniszczyły one kościoły, cer­kwie, klasztory i zamek oraz wymor­dowały w okrutny sposób wielu mieszkańców.  Szacunkowo, Drohiczyn, utracił wtedy ok. 68% ludności. Aby przywrócić miastu dawną świetność, specjalna uchwała sejmowa z 1678r. przyznawała szereg przywilejów zachęcających do osiedlania się w Drohiczynie. Zwalniała m.in. osadników od podatku. Nie przyniosło to jednak spodziewanych skut­ków. W 1667 roku, sprowadzono do miasta jezuitów, którzy otworzyli tu Collegium Nobilium. W początkach XVIII wieku przeszły tędy jeszcze liczne woj­ska, które zniszczyły zasiewy, pobrały od miasta kontrybucje oraz przywlekły epidemię dżumy. W 1714 roku miasto przeżyło klęskę głodu.

W XVIII wieku odnowiono drohiczyńskie kościoły, cerkwie i klasztory, dając im zachowany do dziś wystrój. W 1747 roku Collegium Nobilium umieszczono w nowym gmachu. Szkoła słynęła na całym Podlasiu z wysokiego poziomu nauczania. Po kasacie zakonu jezuitów, prowadzenie Collegium przekazano pijarom. Szko­ła, pozostawała pod opieką Komisji Edukacji Narodowej.

 1. Początki grodu Drohiczyn
 2. Miasto pod opieką Braci Dobrzynskich
 3. Koronacja w Drohiczynie
 4. Drohiczyn u progu rozkwitu
 5. Drohiczyn stolicą województwa podlaskiego
 6. Drohiczyn traci prawa miejskie
 7. Okres I Wojny Światowej
 8. Okres II Wojny Światowej
 9. Żydzi w Drohiczynie
 10. Drohiczyn stolicą diecezji
 11. Legendy drohickie
 12. Zabytki Drohiczyna
 13. Chronologia drohiczyńska
 14. Drohiczyn w starej fotografii

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.