Historia Drohiczyna

25 listopad 2014

Daniil-halitskyPo krwawym najeździe Tatarów, korzystając z zamieszek na Podlasiu, Drohiczyn zajmuje prawnuk Bolesława Krzywoustego, książę halicko – włodzimierski, Daniel Romanowicz. Jako uważany wówczas polityk, był nadzieją dla Stolicy Apostolskiej na obronę chrześcijaństwa przed poganami.

Daniel, podjął się próby zorganizowania wspólnej z kurią papieską krucjaty do walki z Tatarami, sprawującymi zwierzchność nad Rusią. W 1247r. Daniel, za pośrednictwem wysłannika papieskiego nawiązał kontakt z papieżem Innocentym IV, wyrażając chęć przystąpienia do unii kościelnej. Zamierzał też rozpocząć wojnę z Mongołami, którzy jednak sami pierwsi zaatakowali.

Dnia 06 sierpnia 1253r., Daniel Romanowicz, przyjmuje wiarę katolicką i koronuje się w Drohiczynie na jedynego w dziejach Rusi króla. Obrzęd koronacji, odbył się w świątyni unickiej Przeczystej Bogurodzicy (na tym miejscu dzisiaj stoi kościół p.w. Wniebowzięcia NMP). Aktu koronacji, dokonał wysłannik papieski, opat Opizon z Mezzano, który ogłosił go Królem Kijowa i Drohiczyna ( „Kijoviensis et Drohiciniensis dux”).

Potwierdzeniem tamtego znaczącego wydarzenia, są chociażby zapiski w dziele „Historya Narodu Polskiego” Adama Naruszewicza:

„Wyznaczono  miejscem do tego obrządku Drohiczyn (..). Tam, na zamku, w przytomności wielu panów ruskich, przyjął nowy król ruski, z rąk legata namaszczenie i koronę, wykonawszy pierwej przysięgę jedności z Kościołem rzymskim”

Na tę uroczystość ściągnęli liczni książęta ruscy, bojarowie kijowscy, haliccy i chełmińscy. Zjechał także książę mazowiecki Ziemowit, w asyście polskiego rycerstwa.
Do trwałego podporządkowania Daniela Rzymowi (zawarcia unii kościelnej) jednak nie doszło. Królestwo Rusi przetrwało dziesięć lat, a on sam zmarł w 1266r. Pochowany został w cerkwi katedralnej w Chełmie. Po jego śmierci, Drohiczynem władał jego syn Lew, a następnie rządzili w nim kolejno książęta litewscy:  Gedymin, Kiejstut i Witold.

 1. Początki grodu Drohiczyn
 2. Miasto pod opieką Braci Dobrzynskich
 3. Koronacja w Drohiczynie
 4. Drohiczyn u progu rozkwitu
 5. Drohiczyn stolicą województwa podlaskiego
 6. Drohiczyn traci prawa miejskie
 7. Okres I Wojny Światowej
 8. Okres II Wojny Światowej
 9. Żydzi w Drohiczynie
 10. Drohiczyn stolicą diecezji
 11. Legendy drohickie
 12. Zabytki Drohiczyna
 13. Chronologia drohiczyńska
 14. Drohiczyn w starej fotografii

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.