Historia Drohiczyna

25 listopad 2014

lopTuż przed I wojną światową, po ustąpieniu wojsk carskich w lipcu 1915 roku, Drohiczyn zajęli Niemcy, którzy tutejsze klasztory zagospodarowali pod kontrybucje płodów rolnych od lokalnej ludności. Dla miejscowej szkoły, pozostawili jedynie trzy salki w kościele pofranciszkańskim.
Okres I wojny światowej przyniósł miastu kolejne zniszczenia. W ruinie, stały drohiczyńskie świątynie. Tuż po wycofaniu się Niemców, w listopadzie 1918r. mieszkańcom przyszło przeżyć dwukrotnie nawałę bolszewicką bowiem w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. przeprawiały się tędy oddziały Legionów, wchodzące w skład armii generała Rydza-Śmigłego. Pierwszy raz podczas podróży wgłąb kraju, a ponownie gdy uciekały pobite spod Warszawy na wschód.

spgim1Po pierwszej wojnie światowej, w 1921 roku, miasto liczyło 287 domów i 1972 mieszkańców, a dziesięć lat później: 329 budynków, 2459 mieszkańców, 18 ulic na obszarze 1,5km2.
Gdy tylko miasto stało się wolne od zaborców, natychmiast zaczęła organizować się tu władza administracyjna. Wybrano radę miejską oraz burmistrza, którym został Zygmunt Szmit – archeolog i niestrudzony badacz przeszłości Drohiczyna. Powołano również straż miejską, milicję i niezwłocznie przystąpiono do uruchomienia szkół: Publicznej Szkoły Elementarnej (początkowo trzyklasowej, później siedmioklasowej), a także Gimnazjum Prywatnego im. Paderewskiego, które 8 marca 1921r., ze względu na wysoki poziom nauczania doczekało się upaństwowienia. Losy gimnazjum, w pewnym momencie (po pożarze w 1933r.) zawisły na włosku. Odbudowało je lokalne społeczeństwo.W nieco późniejszym okresie, młodzież miała także swoją świetlicę, bibliotekę oraz czytelnię. Działała orkiestra i teatr szkolny. Drohiczyn, ożywiał się jedynie w czasie roku szkolnego. Poza nim, pozbawiony funduszów, wyglądał jak przeciętna osada rolnicza,  budująca się jakby bezładnie.

 1. Początki grodu Drohiczyn
 2. Miasto pod opieką Braci Dobrzynskich
 3. Koronacja w Drohiczynie
 4. Drohiczyn u progu rozkwitu
 5. Drohiczyn stolicą województwa podlaskiego
 6. Drohiczyn traci prawa miejskie
 7. Okres I Wojny Światowej
 8. Okres II Wojny Światowej
 9. Żydzi w Drohiczynie
 10. Drohiczyn stolicą diecezji
 11. Legendy drohickie
 12. Zabytki Drohiczyna
 13. Chronologia drohiczyńska
 14. Drohiczyn w starej fotografii

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.