Historia Drohiczyna

25 listopad 2014

GRODZISKO GÓRA ZAMKOWA
Powyżej, drzeworyt kasztelana Nakielskiego z XVIII w. Miejsce na którym stał niegdyś zamek.

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ KLASZTORNY BENEDYKTYNEK
Ufundowany w 1623 przez wojewodę Wojciecha Niemirę, początkowo jako drewniany.

1. Kościół Benedyktynek p.w. Wszystkich Świętych
z lat 1733-1738 w stylu późnobarokowym; projekt: Jakub Fontana, fundacja Wiktoryna Kuczyńskiego (1668-1737) i Marcina Kuczyńskiego. Wewnątrz znajdują się trzy rzeźby barokowe, obraz św. Benedykta z pocz. XVII w. i krucyfiks z 1 poł. XVIII w. z ołtarza głównego.

 

 

 

2. Klasztor Benedyktynek
rozebrany przez władze carskie po powstaniu styczniowym; odbudowano go bez cech stylowych w latach 1958- 1960 bez skrzydła wschodniego uzupełnionego w 1992. Obecnie bez cech stylowych.

ZESPÓŁ KLASZTORNY JEZUITÓW

1. Katedra PW. Trójcy Przenajświętszej
z lat 1696–1709 w stylu barokowym. Pierwotny kościół ufundował Władysław Jagiełło w 1392. W 1657 przekazano parafię zakonowi Jezuitów, którzy wybudowali istniejący dziś kościół. Po kasacie jezuitów parafię przekazano zakonowi pijarów. Kościół zniszczono w czasie I wojny światowej w latach 1914-1918. Odbudowany w 1919. Zdewastowany w latach 1939-1940 (szczególnie wnętrze). Zachował się późnogotycki krucyfiks, barokowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego, chrzcielnica późnorenesansowa z pocz. XVII w., rokokowa monstrancja z 1786 r., obraz św. Trójcy z XVII w. w ołtarzu głównym.

2. Klasztor Jezuitów
z lat 1729 – 1744, w stylu barokowym na planie podkowy pod kierunkiem jezuity Jakuba Ruoffa (obecnie Kuria Biskupia).

3. Kolegium Jezuitów
(budowa: 1746-1751) wg projektu Wincentego lub Wojciecha Rachetti i fundacji superiora klasztoru o. Stefana Kuczyńskiego (1704-1773); spalone w czasie I wojny światowej. Obecnie Seminarium Duchowne.

ZESPÓŁ KLASZTORNY FRANCISZKANÓW

1. Kościół Franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP
zbudowany w miejscu drewnianego kościoła z 1400r. fundacji wojewody Mikołaja Nasuty. Budowa obecnego barokowego kościoła rozpoczęła się w 1682 r. ze składek miejscowej szlachty. Zakrystia od północy z 1682 r. i skarbczyk od południa wybudowany w 1734 r. jako drohickie archiwum ksiąg ziemskich. We wnętrzu Kaplica Loretańska z 1695 r. z ołtarzem rokokowym z 1774 r. oraz stiukowy rokokowy ołtarz główny z 1762-64 r. Ołtarze przy filarach tęczowych: lewy z obrazem Wizji św. Antoniego z 1775 r., prawy z obrazem św. Franciszka z 1774 r. Na filarze tęczowym od południa ołtarz klasycystyczny z 1780 r. W zamknięciu nawy północnej relikty murowanego ołtarza barokowego z XVIIIw.

 

 

2. klasztor Franciszkanów
zbudowany w latach 1737-1751 z funduszy chorążego ziemi bielskiej Marcina Kuczyńskiego (1663-1751). Po kasacie po powstaniu listopadowym w 1832 mieściły się w nim koszary. W 1889 przebudowany na szkołę. Obecnie pozbawiony cech stylowych.

3. dzwonnica z ok. 1770 r.
w stylu późnobarokowym wg proj. Kazimierza Kamieńskiego

4. oficyna z XVIII w. obwodzie domu

5. stróżówka z XVIII w.

CERKIEW PW. ŚW. MIKOŁAJA z 1792r
w stylu klasycystycznym (poprzednio p.w. Świętej Trójcy) fundacji Konstancji z Kuczyńskich i Jakuba Ciecierskiego. Wzniesiona pierwotnie jako cerkiew klasztorna unickiego zakonu bazylianów. Od 1839 prawosławna, czego efektem była przebudowa w 1848 i dodanie kopułek, usunięcie ołtarzy, ambony i organów. Obecnie świątynia parafialna. Znajduje się przy Placu Tadeusza Kościuszki.

 

 

 

 

 

KAPLICZKA BAROKOWA

u zbiegu ul. Świętojańskiej i Mieszka I z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII wieku.

DOM z 1 poł. XIX wieku,
pl. Tadeusza Kościuszki 23

SCHRONY BOJOWE
z 1940-1941 (linia Mołotowa)

 1. Początki grodu Drohiczyn
 2. Miasto pod opieką Braci Dobrzynskich
 3. Koronacja w Drohiczynie
 4. Drohiczyn u progu rozkwitu
 5. Drohiczyn stolicą województwa podlaskiego
 6. Drohiczyn traci prawa miejskie
 7. Okres I Wojny Światowej
 8. Okres II Wojny Światowej
 9. Żydzi w Drohiczynie
 10. Drohiczyn stolicą diecezji
 11. Legendy drohickie
 12. Zabytki Drohiczyna
 13. Chronologia drohiczyńska
 14. Drohiczyn w starej fotografii

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.