Historia Drohiczyna

25 listopad 2014

Historia Drohiczyna, jest nierozerwalnie związana z dziejami Żydów, którzy na przestrzeni wieków stanowili tutaj znaczną grupę. Zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. Pierwsze wzmianki w kronikach wskazują na rok 1408, kiedy to Wielki Książę Litewski Witold, wydał akt zezwalający Żydom na osiedlanie się w rynku, zajmowanie się handlem i rzemiosłem, prowadzenie komór celnych. Tym samym stali się oni w niedługim czasie znaczącą grupą społeczności drohiczyńskiej. Prowadzili liczne zajazdy, sklepy, młyny i rzemiosło.
W piątek, o zachodzie słońca, wyznaczony Żyd chodził ulicami miasta i nawoływał wiernych do rozpoczęcia szabatu. Był to czas zamykania sklepów i kończenia wszelkich prac domowych. Pogrzeby Żydów odbywały się na starym cmentarzu Żydowskim nad Bugiem.

Pogromy, epidemie, pożary, najazd szwedzki, wojny, spowodowały, że ludność miasta została zdziesiątkowana, przez co wg. zapisów pruskich z III rozbioru Polski, Drohiczyn liczył ok. 1000 mieszkańców, w tym 37 Żydów.

Brama powitalna z okazji przybycia nuncjusza papieskiego. Po prawej – bożnica. Rekonstrukcja Drohiczyńskiej Synagogi autorstwa Jarosława Wojtacha

Na początku XX w. napływ ludności żydowskiej do Drohiczyna spowodował, iż liczba jego mieszkańców wzrosła ponownie do 2000. Według danych z 1913r. stanowiła ona ok 34% ludności miasta. Żydzi, mieli dostęp do nauki na równi z mieszkańcami miasta. Brali czynny udział w życiu społecznym, posiadali tutaj taże swoje dwie bożnice oraz szkołę. Do zamożnych, zaliczali się tylko nieliczni.

Niestety, II wojna światowa, położyła kres pobytowi tej społeczności w Drohiczynie. W 1941r. Niemcy w Drohiczynie utworzyli getto, w którym zgrupowali ok. 550 Żydów. Zostało ono zlikwidowane w roku 1942. Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Około 100 osób uratowało się ucieczką z transportu śmierci. Ci, którzy uniknęli zagłady, osiedlili się w różnych stronach świata. Wielu powróciło do Izraela.
Po drohiczyńskich Żydach pozostały wspomnienia i cmentarz w uroczysku Judy Rowy. Choć nieco zaniedbany, to zachowało się na nim kilka macew z nazwiskami zmarłych.

 1. Początki grodu Drohiczyn
 2. Miasto pod opieką Braci Dobrzynskich
 3. Koronacja w Drohiczynie
 4. Drohiczyn u progu rozkwitu
 5. Drohiczyn stolicą województwa podlaskiego
 6. Drohiczyn traci prawa miejskie
 7. Okres I Wojny Światowej
 8. Okres II Wojny Światowej
 9. Żydzi w Drohiczynie
 10. Drohiczyn stolicą diecezji
 11. Legendy drohickie
 12. Zabytki Drohiczyna
 13. Chronologia drohiczyńska
 14. Drohiczyn w starej fotografii

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Drohiczynie:
ul: J.I.Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
tel/fax: 85 655 70 69

logo yt logo fb

Copyright © kultura-drohiczyn.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.