Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie realizuje projekt pn. „Kultura dla wszystkich – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie”.

Projekt realizowany jest w ramach programu: Infrastruktura Domów Kultury 2020

Projekt ma przede wszystkim na celu zwiększenie dostępu do oferty kulturalno – artystycznej zarówno z poziomu twórców, jak i odbiorców kultury oraz poprawę jej jakości i atrakcyjności dla społeczności małych miast oraz obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału edukacyjno – animacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie.

Wyznaczone cele zadania będą osiągnięte dzięki doposażeniu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie w nowoczesny sprzęt i wyposażenie: oświetlenie, nagłośnienie, oraz instrument muzyczny – pianino cyfrowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych