Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. “EDUKACJA LOKALNA NA PODLASIU NADBUŻAŃSKIM”

Celem operacji jest budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty lokalnej wśród młodzieży Podlasia Nadbużańskiego poprzez utworzenie grupy edukatorów lokalnych biorących udział w wyjeździe
studyjnym oraz warsztatach przygotowujących do przygotowania scenariuszy lekcji lokalnych.

Operacja zakłada:

  1. Wyjazd studyjny do Doliny Baryczy, który pozwoli na spotkanie i wymianę doświadczeń z twórcami i nauczycielami, którzy uczestniczą w podobnym projekcie.
  2. Cykl 3 warsztatów, które umożliwią wykorzystanie zdobytej wiedzy do przygotowania skryptu lekcji edukacji lokalnej.
  3.  Przygotowanie skryptu lekcji edukacji lokalnej, który zostanie opublikowany w Internecie, który pozwoli na upowszechnienie wypracowanych pomysłów w środowisku lokalnym.
    Udział w projekcie jest bezpłatny. Terminy warsztatów i wyjazdu zostaną ustalone w późniejszym terminie.
    W projekcie mogą wziąć udział: nauczyciele, pracownicy ośrodków kultury oraz bibliotek – łącznie 15 osób (8 os. z terenu powiatu siemiatyckiego, 6 os. łosickiego i 1 os. siedleckiego).
    W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby do 35 roku życia oraz członkowie należący do LOT nad Bugiem. W dalszej kolejności o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydowała data złożenia formularza.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych: podlaskie.ksow.pl ; tygieldolinybugu.pl ; kultura-drohiczyn.pl oraz na naszym fanpage’u na facebooku https://www.facebook.com/lotnadbugiem
W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za organizację LOT nad Bugiem e-mail: lotnadbugiem@gmail.com