Szkolenie KSOW

Sekretariat Regionalny KSOW oraz SLGD ,Tygiel Doliny Bugu” zapraszają serdecznie na Szkolenie strategiczne: “Digital marketing i media społecznościowe”. Niniejszy projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji LGD w zakresie wykonywanych zadań w ramach LSR w szczeg61nosci aktywizacji i doradztwa na rzecz beneficjent6w i prawidłowej realizacji budżetu poprzez dostarczenie najnowszej, praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi oraz obszarem Digital.

Szkolenie odbędzie się w terminie 5-6 września 2018r. Wólka Nadbużna 66, 17-300 Siemiatycze, Eternite – Poznaj Podlasie, kompleks wypoczynkowy nad Bugiem.