Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna pięciu imprez organizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie polegająca w szczególności na dostarczeniu, montażu i demontażu sceny z zadaszeniem zgodnie z poniższą specyfikacją:

2019.05.28_zapytanie_sceny_2019