PRZEJDŹ UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W WCR!

CZYM JEST WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI (WCR)?

WCR to miejsce w którym ochotnicy do służby wojskowej (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) w jednym miejscu i w maksymalnie 2 dni przejdą rozmowę kwalifikacyjną, badania psychologiczne i badania lekarskie. Jeśli wyniki będą pozytywne otrzymają karty powołania na szkolenia wojskowe w terminie zgodnym z ich preferencjami.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WCR?

Zapraszamy wszystkie osoby, które wykonały „1 KROK” do służby wojskowej, czyli złożyły deklarację chęci pełnienia służby wojskowej:

KIEDY I GDZIE BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NAJBLIŻSZY WCR?

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W SIEMIATYCZACH

24 – 25 lutego 2022 r. w godz. 08.00-12.00

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze – budynek Starostwa Powiatowego

W RAMACH WCR POWOŁUJEMY DO:

  • SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – szkolenie trwające 28 dni, dedykowane osobom, które nigdy nie były w wojsku, stanowi swoistą przepustkę do ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. Aktualnie jest najkrótszą drogą do zawodowej służby wojskowej. Już podczas szkolenia ochotniczy otrzymają propozycje stanowisk służbowych już w zawodowej służbie wojskowej;

  • TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ – oferta dla wszystkich którzy chcą połączyć naukę/pracę ze służbą ojczyźnie, którzy chcą zrobić coś więcej dla swojej lokalnej społeczności, jednocześnie nie rezygnując z dotychczasowej aktywności.

SPOTKANIA Z ŻOŁNIERZAMI W WCR!

Tradycyjnie posiedzenie WCR jest również okazją do spotkania z żołnierzami. Przedstawiciele jednostek wojskowych podległych 18. Dywizji Zmechanizowanej zaprezentują specyfikę służby wojskowej w strukturach „Żelaznej Dywizji” w dniu 24.02.2022 r. Natomiast „Terytorialsów”
z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej prezentujących indywidualne wyposażenie żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową spotkacie 25.02.2022 r. Zapraszamy na spotkania
z żołnierzami.

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 261 398 073

www.facebook.com/WKUBielskPodl twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30